Privítanie nového správcu farnosti v Jablonici vdp. Romana Stachoviča

Na svätej omši na sviatok Cyrila a Metoda, príchodu vierozvestcov a slovanských apoštolov, privítal v kostole sv. Štefana Kráľa starosta obce nového „apoštola“ a správcu našej farnosti vdp. Romana Stachoviča, ktorý doteraz pôsobil ako dekan v Skalici. Starosta obce ho v príhovore stručne oboznámil s historickým centrom obce, ktorého súčasťou je aj kostol, vysvetlil, že erb obce Jablonica má biblický motív a prisľúbil, že na „pracovnom“ stretnutí  ho bližšie oboznámi so zámermi obce, týkajúce sa revitalizácie okolia kostola. Súčasne mu odovzdal malé darčeky, obecné hodiny s erbom a publikáciu o obci, ktorej súčasťou sú podrobnejšie informácie o kostole, či farnosti ako takej.

Snímka obrazovky 2019-08-07 o 13.51.47

Novému pánovi farárovi zaželal príjemné kňazské pôsobenie v Jablonici. Vdp. Roman Stachovič sa potešil srdečnému privítaniu v našej obci, taktiež očakáva dobrú spoluprácu s obcou a zdôraznil, že bude otvorený pre potreby farnosti a jej farníkov. Súčasne i on odovzdal starostovi malý darček, čo ho príjemne prekvapilo a potešilo.

barto

Share This Article