Projekt „Tvoja správna voľba“ opäť v Senici

Interaktívna výstava „Tvoja správna voľba“ bola opätovne nainštalovaná v Senici. Od
17. do 27. septembra si žiaci viacerých škôl mohli výstavu pozrieť v priestoroc Záhorského osvetového strediska v Senici. Senickí policajti v spolupráci s pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva a centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie prezentovali projekt zameraný na prevenciu pred návykovými látkami. Hravým spôsobom, formou tvorivej dielne, sa projekt opiera o prevenciu trestnej činnosti v kontexte s užívaním drog. Inovatívnymi metódami informuje o negatívnych sociálnych, zdravotných a trestnoprávnych následkoch užívania alkoholu, tabaku a marihuany. Prvoradou úlohou tohto projektu je naučiť deti správnemu výberu a zvoliť si zdravý životný štýl pred zničujúcim. Výstavu si prezrelo a do projektu sa zapojilo 4O4 detí tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v Senici a žiaci piateho a šiesteho ročníka Spojenej školy v Senici.

Dúfame, že projekt deťom sprostredkoval dostatok informácií o škodlivosti
návykových látok a že ak budú tieto deti niekedy stáť pred rozhodnutím, že si na projekt
spomenú a zvolia si správne.

Martina Kredatusová
oddelenie komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Share This Article