Prvý potvrdený prípad koronavírusu v Senici

Primátor Senice Martin Džačovský oznamuje občanom po telefonickom rozhovore s povereným regionálnym hygienikom RÚVZ Senica Ľubomírom Šarabokom, že v meste Senica je k dnešnému dňu (21. 3. 2020) evidovaný prvý pozitívny prípad na koronavírus.

 

Ide o osobu s cestovateľskou anamnézou, ktorá po celý čas od príchodu domov dodržiavala dobrovoľnú domácu izoláciu aj s rodinou a po celý čas bola pod lekárskym dozorom. V priebehu tejto dobrovoľnej domácej izolácie bola táto osoba pozitívne testovaná. Od dnešného dňa teda začína plynúť nariadená 14-dňová karanténa nielen pre túto osobu, ale pre celú rodinu, informoval regionálny hygienik RÚVZ Senica.

 

„Vyzývam a prosím vás, aby ste zachovali pokoj a nešírili zbytočnú paniku, ktorá nám v tejto situácii nepomôže. Je mimoriadne dôležité, aby sme sa správali zodpovedne, aby sme naďalej všade nosili rúška, aby sme sa v čo najväčšej možnej miere zdržiavali doma, aby sme obmedzili pohyb na verejnosti na najnutnejšie trasy, aby sme v maximálnej možnej miere dodržiavali svoju osobnú hygienu aj hygienu domácnosti.
Zároveň vás úprimne prosím, aby táto informácia nevyústila prostredníctvom nenávistných komentárov k vzájomného odsudzovaniu a obviňovaniu. Sme v prvom rade ľudia, v nadchádzajúcich dňoch pravdepodobne takéto informácie budú pribúdať. Chcem zároveň poďakovať celej rodine, kde sa objavil tento prvý prípad, za to, že sa správala zodpovedne a dobrovoľne dodržiavala všetky odporučenia a nariadenia. Želám vám pevné zdravie i zdravú myseľ,“ reaguje primátor Senice Martin Džačovský.

Share This Article