Prvý štvrťrok na skalickom Gymnáziu F. V. Sasinka

Ako už tradične i ďalší školský rok, ktorého prvú štvrtinu máme úspešne za sebou, odštartoval sériu najrozličnejších akcií, podujatí a aktivít skalických  gymnazistov. Jednou z prvých bolo oficiálne  prijatie našich najmladších študentov – prvákov i primánov – do cechu študentského. Imatrikulačná slávnosť, ktorú si naši nováčikovia budú ešte dlho pamätať, ako vždy prebehla oddelene. Kvartáni robili imatrikuláciu pre žiakov prímy v aule školy, ktorá sa na jeden deň stala sídlom malej farmy a budúci maturanti si zobrali na paškál študentov 1.A a 1.B, ktorí boli slávnostne imatrikulovaní pod dozorom nekompromisného armádneho zboru.

Mesiac október sa niesol najmä v znamení športu a poznávacích exkurzií. Dňa 3.10.2013 sa pri príležitosti Dňa župy  uskutočnil medzitriedny zápas v prehadzovanej a vo volejbale. Podobný turnaj sa konal i ku Dňu študentstva dňa 13. novembra. Diváci mali možnosť  vidieť zaujímavé futsalové i volejbalové zápasy plné súbojov a napätia, v ktorých naši študenti dokazujú, že i šport si na gymnáziu drží už roky svoju úroveň, o čom svedčí zbierka neustále pribúdajúcich medailí a trofejí z celoslovenských súťaží. Sme hrdí na to, že rady našich úspešných športovcov sa neustále rozrastajú. Jedným z nich je i tretiak Ondrej Marenčík, ktorý si ako člen holíčskeho atletického klubu za svoje výrazné ľahkoatletické úspechy prevzal v rámci osláv Dňa študentstva v reprezentačných priestoroch trnavského Divadla Jána Palárika ocenenie z rúk vicežupana PhDr. Zdenka Čambala.

Ďalšie významné ocenenie škola získala vďaka sextánovi Denisovi Hnátovi, ktorého prezentácia na tému Solúnski bratia bola v rámci celoslovenskej súťaže organizovanej na túto tému pri príležitosti osláv výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie ocenená 3. miestom. Cenu za svoj počin v kategórii Mediálna tvorba si v sprievode Mgr. T. Horňákovej prevzal počas dvojdňového stretnutia plného aktivít v starobylom meste pod Zoborom.

Posledné teplé jesenné dni využili i učitelia slovenského jazyka, ktorí pre svojich žiakov pripravili tematické exkurzie zamerané na život a dielo našich najväčších osobností kultúrneho a národného života. Kroky študentov viedli do rodného domu Jána Hollého v Borskom Mikuláši, vypočuli si pútavú prednášku v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre i v pamätnej izbe v jeho rodnom Uhrovci a zastavili sa tiež v neďalekom Hlbokom, kde ich privítala miestna pani farárka s výkladom plným známych, ale i kurióznych informácií. Študenti sa tak už v predstihu začali pripravovať na blížiaci sa Rok Ľudovíta Štúra.

V duchu snahy o rozvoj kultúrneho rozhľadu svojich zverencov pedagógovia zorganizovali i viaceré návštevy divadelných predstavení, išlo o rôzne žánre od muzikálu cez hip-hopovú verziu shakespearovskej klasiky až po predstavenia v anglickom jazyku. Iste netreba dodávať, že podobných akcií máme v pláne ešte viacero.

Za zmienku stojí i snaha o otvorenosť škole verejnosti, ako už tradične gymnazisti pripravili pestré pásmo zložené zo spevu, tanca a ukážok toho, čo dokážu,  pri príležitosti Skalických dní 2013, deviataci mali možnosť navštíviť priestory školy a zistiť čo-to o  fungovaní gymnázia v rámci dvoch dní otvorených dverí, škola sa prezentuje počas informačných podujatí pre deviatakov v ďalších mestách regiónu, dlhodobo úzko a aktívne spolupracuje s inými školami, škôlkami a rozličnými inštitúciami na regionálnej i celoslovenskej úrovni.

A čo nás čaká v najbližšej dobe? Samozrejme množstvo rôzne zameraných súťaží, predmetových olympiád, ciest, exkurzií, vzácnych návštev, besied a prednášok, z ktorých mnohé už prebehli a ďalšie sú pred nami. Ale o tom zase nabudúce.

Mgr. Zuzana Kolštromová

 

 

 

 

 

 

Share This Article