Pyžamová párty v školskom klube pri 1. ZŠ v Skalici

V piatok 23. 11. sa deti z nášho školského klubu pri ZŠ na Vajanského ulici v Skalici zišli na pyžamovej párty.
Čakal na nich večer plný prekvapení, prianí a zdolávania strachu. Na školskom dvore ich čakalo prekvapenie v podobe lietajúceho taniera a balónikov šťastia, ktoré odleteli spolu s detskými želaniami. Nasledovalo prezlečenie sa do najkrajšieho pyžamka a potom už nasledovali hry, súťaže, tanec a zábava. Pochod tmou v školských priestoroch preveril odvahu a nebojácnosť detí, za ktorú boli odmenení diplomom a sladkosťou. Po dobrej večeri a peknej rozprávke sa deti uložili spať. Zažili niečo pre nich neobyčajné – „obyčajnú noc v škole.“

Ovečková Alena
vedúca vychovávateľka ŠKD pri ZŠ Vajanského, Skalica

TAGGED:
Share This Article