Rozlúčka s materskou školou

IMG_7889

Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila, spievať, kresliť, počítať a športom sa zabávať, dovidenia milé hračky – nás čakajú školské tašky … týmito slovami sa vo štvrtok, 26.5.2015 lúčili predškoláci triedy Hviezdička z MŠ Skalica , elokované pracovisko Hviezdoslavova s materskou školu, kde vo svojom programe ukázali rodičom všetko, čo sa učili. Cez latinsko-americké , ľudové či moderné tance predviedli svoje zručnosti z oblasti estetickej a pohybovej výchovy, jazykové danosti a komunikačné schopnosti prezentovali nielen v materinskom jazyku, ale i v nemeckom a anglickom, pričom využívali prvky tvorivej dramatiky.

V závere rozlúčkovej s i spolu s rodičmi vypustili na školskom dvore farebné balóniky so svojim želaním. Až čas ukáže, či želania budú aj cieľom ich vzdelávania a dosiahnu vo svojom dospeláckom živote to, po čom túžili v materskej škole. Ani deti z ostatných tried v tento deň nezaháľali a počas rozlúčkovej predškolákov si na pripravených športových stanovištiach mohli vyskúšať hrať golf, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Golf do škôl, taktiež lokomočné či vedomostné schopnosti.

Odmenou pre všetky deti bol skákací hrad, ktorý na našu akciu zapožičalo SDKÚ-DS a tradičná koncoročná opekačka. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku nám zriaďovateľ, rodičia,  sponzori a dobrovoľníci ostanú naklonení a spolu pripravíme pre deti veľa podnetných akcií, ktoré zanechajú v mysliach detí len pozitívne zážitky, na základe ktorých nám vyrastie nová, uvedomelá generácia slovákov.

Share This Article