Rozprávkový valčík v Radošovciach

Jubilejný desiaty ples rodičov a učiteľov Základnej školy v Radošovciach pozoruhodne otvorili žiaci podmanivým detským valčíkom.

Niekoľkotýždňová trpezlivá práca učiteliek a snaha detí priniesli svoje ovocie. Vybrané tanečné páry zo všetkých ročníkov, od prvého až po deviaty, predviedli pôsobivú choreografiu na lyrickú skladbu Anastasie – One Upon a December. Jemná melódia, ladné pohyby a krásne spoločenské oblečenie toľkých tancujúcich nás pohladili na duši a deťom priniesli radosť z úspechu, čo sprevádzala aj nejedna slzička dojatia.

Poďakovanie patrí všetkým šesťdesiatim deťom za nevšedný zážitok, pani učiteľkám Kallovej, Koštialovej a Dendysovej za citlivý prístup, rodičom za ochotu pomôcť a tiež svadobnému salónu Suzan Skalica za zapožičanie šiat za symbolickú cenu.

Aj takto môže vyzerať výchova našej mladej generácie – výchova umením.

 

Miroslava Kučerová

 

Share This Article