Šaštín-Stráže sa stalo laureátom Výročnej ceny za reštaurovanie Trojičného stĺpu!

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udeľuje od roku 1992 každoročne prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva v desiatich kategóriách.

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nominácie a následného rozhodnutia členov redakčnej rady revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sa naše mesto stalo laureátom Výročnej ceny uvedeného časopisu za rok 2018
v kategórii: REŠTAUROVANIE za: reštaurovanie Trojičného stĺpu v Šaštíne-Strážach.

Oslavy 2.9.2018-9
Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta prevezme ocenenie osobne vo štvrtok 5. septembra 2019 v rámci podujatí slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať v Banskej Štiavnici.

Význam tohto ocenenia mesto bude sprevádzať aj v budúcnosti, v podobe ľahšieho získavania finančných prostriedkov na obnovu kultúrnych pamiatok.

barto

Share This Article