Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina…

                Stovky veriacich nielen z celého Slovenska, ale i susedných krajín, merali v nedeľu 15. septembra 2013 cestu k našej Národnej Patrónke, k Panne Márii do Šaštína.  Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hodine celebroval otec arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Zúčastnilo sa jej množstvo biskupov, kňazov, duchovných, diakonov, či rehoľníkov. Okrem nich sa slávnostnej svätej omše zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, poslanec NR za KDH Ivan Uhliarik, predseda TSK Tibor Mikuš, za mesto Šaštín-Stráže primátor mesta Radovan Prstek a prednostka Mária Macejková a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Slávnostnú atmosféru celej svätej omše dotváral domáci Chrámový spevácky zbor Sedembolestnej Panny Márie.

Otec arcibiskup Vasiľ venoval vo svojej homílii priestor  problematike vraždenia ľudí, upierania ľudskej dôstojnosti a práva na život, či už vo vojnách alebo potratmi a eutanáziou. Základné právo človeka, právo na život sa stáva predmetom diskusie. 1 400 000 interupcií hovorí za všetko. Zrádza sa princíp dôstojnosti každej osoby. V homílii sa dotkol aj hanby našich národných dejín – rasovej neznášanlivosti v minulosti, ktorá vyústila do vraždenia bezbranných nevinných ľudí. Ale bez traumy (krivdy a hriechu) niet ani katarzie (ľútosti a očisty). Pravda je ťažká a bolestivá, ale je oslobodzujúca. Rovnako vyzval otec arcibiskup všetkých na Pochod za život, ktorého sa sám 22. septembra 2013 v Košiciach zúčastní. Bol by rád, keby sa pochodu zúčastnili aj neveriaci, ktorí neboli prítomní na svätej omši a nechodia do kostola, no majú v hrudi srdce citlivé a súcitné. On sám tu ide poďakovať vlastnej matke za svoj život, za dar života, Boží dar. Za svoje krásne hlboké myšlienky si vyslúžil od prítomných veriacich pútnikov dlhý potlesk, ktorým vyjadrili svoj súhlas s ním.

Po skončení svätej omše bola posvätená pieta Sedembolestnej pred bazilikou. Tejto cti sa dostalo Mons. Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi. Toto súsošie prešlo nedávnou veľkou rekonštrukciou.

Program tohtoročnej púte začal však už piatkovou večernou svätou omšou celebrovanou vdp. Antonom Ďatelinkom, kaplánom zo Zlatých Moraviec. Po svätej omši si mohli veriaci vypočuť jeho svedectvo s množstvom krásnych hlbokých myšlienok. Nasledovalo otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov. V sobotu pokračoval program púte diskusiou s Mons. Jozefom Haľkom a nasledovala ním celebrovaná svätá omša. Po nej bola na chodbe bazilike slávnostne odhalená pamätná tabuľa Gorazda Zvonického, významného básnika, prekladateľa, pedagóga a saleziána. Tabuľa bola odhalená pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Púť pokračovala mládežníckym programom na nádvorí. Tu vystúpila gospelová kapela F6 a Timothy. Vstupenkou na tieto koncerty bola škatuľka čaju ako milodar pre charitu. V kultúrnom dome pokračoval program divadlom – Príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Exallievi). Sobotňajší program ukončila polnočná svätá omša novokňazov a agapé na nádvorí. Počas týchto dvoch dní boli sväté omše sprevádzané speváckym zborom Filo Te zo Zlatých Moraviec. Štvordňová púť bola ukončená svätou omšou pre chorých a seniorov v pondelok dopoludnia. Svätú omšu v maximálne zaplnenej bazilike celebroval otec biskup Dominik Tóth. O 13. hodine nasledovalo požehnanie pútnikov na cestu domov, čím bol bohatý a pestrý program tohtoročnej púte vyčerpaný.

Ľudmila Machová

Share This Article