Seminár Nadácie Konrada Adenauera v Skalici

V dňoch 20.-21.septembra 2013 sa uskutočnil v Skalici v hoteli Patriot výročný seminár partnerov Nadácie Konrada Adenauera v Českej a Slovenskej republike. Venovaný bol téme Politického vzdelávania a inovatívnym projektom. Medzi účastníkmi z obidvoch republík boli aj pani Marta Košíková a skalický mestský poslanec Milan Roman.

 

 

 

Share This Article