Senica otvára úrad verejnosti. Pozýva na stretnutie s primátorom.

Novozvolený primátor Senice Martin Džačovský v duchu svojho inauguračného príhovoru, v ktorom zdôraznil nevyhnutnosť  otvoreného dialógu medzi samosprávou a občanmi,  začína stretnutia s verejnosťou. Prvé sa uskutoční 23. januára o 16. hod. vo veľkej  zasadačke Mestského úradu na prízemí.

martin

„Zodpovedne riadiť mesto v celom komplexe povinností si vyžaduje okrem znalosti zákonov aj poznanie reálnych predstáv a potrieb  obyvateľov. Zo stretnutí s občanmi si chcem odnášať podnety na zlepšenie, zefektívnenie či zjednodušenie niektorých procesov, ktoré samospráva vykonáva  či  názory na ďalší rozvoj nášho mesta,“ zhrnul predstavy primátor. Stretnutia budú slúžiť aj na zodpovedanie otázok a pripomienok.  Dodal, že aj na tejto báze osobných stretnutí chce spolupracovať s verejnosťou a predstavovať svoje vízie o lepšom meste.

 

Share This Article