Senické zrkadielko Anky Gamanovej: Zvíťazili Zádrapky a Studnička

 

Päť divadelných vystúpení, činohra i pantomíma, stretnutie ľudí, ktorí majú radosť z tvorby, s láskou a nadšením robia divadlo, plné hľadisko detí – také bolo tohtoročné Senické zrkadielko Anky Gamanovej. Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica sa už po 44. raz uskutočnila 17. marca 2015 v Dome kultúry v Senici. Jej súčasťou bol aj hodnotiaci odborný seminár, počas ktorého bolo pre deti pripravené premietanie rozprávky.

Deti z detských divadelných súborov zo Skalice, Senice a Radošoviec sa snažili presvedčiť o svojom talente, podať čo najlepší výkon. Najviac sa to podarilo Martinovi Kočárikovi z detského divadelného súboru Drak, pracujúcemu pri Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalica, ktorý získal diplom za stvárnenie postavy malého Noa v inscenácii Príbeh malého Noa. Odborná porota v zložení doc. Mgr. Mirka Čibenková-Nvotová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave a pedagogička VŠMU v Bratislave a Martin Peterich, divadelný režisér, redaktor a dramaturg Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave, najvyšším 1. miestom ohodnotila a do krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senická divadelná jar odporučila divadelné predstavenie Viky, ktorú uviedol detský divadelný súbor Studnička zo ZUŠ v Skalici v réžii Mgr. Jany Kutalovej. Súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici vedený Mgr. art. Lindou Petrákovou, ArtD. sa do Senického zrkadielka Anky Gamanovej zapojil s dvomi autorskými pantomimickými scénickými miniatúrami. Vtipnej miniatúre Ó Fortuna sa ocenenie neušlo, zato Rande bolo ocenené 1. miestom a právom postupu do krajskej súťaže. Príbeh malého Noa autora Johna Boyne zahral detský divadelný súbor Drak z Radošoviec a ZUŠ v Skalici a domov si deti odniesli diplom za pekné 2. miesto. Novovzniknutý detský divadelný súbor Bodka, združujúci deti zo ZŠ v Skalici na Vajanského ulici, uviedol príbeh o láske na motívy Jána Navrátila Svetovládne blchy, za ktoré mu odborná porota udelila 3. miesto.

Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senickej divadelnej jari, ktorá bude 15. apríla opäť v Dome kultúry v Senici želáme zástupcom okresov Senica a Skalica – detskému divadelnému súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici a detskému divadelnému súboru Studnička zo ZUŠ v Skalici veľa úspechov.

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko Anky Gamanovej pripravili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúrne stredisko v Senici s podporou Mesta Senica, Coop Jednoty, SD Senica a zriaďovateľov súborov.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

Autor fotografií: Jozef Húšek

Share This Article