Senickí colníci našli nelegálny tabak v trafikách na Záhorí

 

TRNAVA/SENICA – 20. 09. 2014: Colníci zo Senice počas kontroly zameranej na dodržiavanie daňových predpisov zabezpečili nelegálny tabak. Únik na spotrebnej dani predstavoval 2 304 eur.

Senický colníci počas výkonu daňového dozoru v dvoch novinových stánkoch na Záhorí, patriacich jednému majiteľovi zistili, že v predaji sa nachádza i nelegálny tabak, ktorý bol skladovaný aj ponúkaný na predaj. Upozornila ich naň podozrivo nízka cena, ktorá neobsahovala spotrebnú daň z tabakových výrobkov. „Počas kontroly bol podnikateľ vyzvaný na preukázanie pôvodu a spôsobu nadobudnutia tohto tabaku. Nakoľko uvedené skutočnosti nevedel preukázať, colníci mu tabak zabezpečili.“ informovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

Kontrolou predajných a skladovacích priestorov v týchto dvoch prevádzkach tak našli 236 balení tabakovej zmesi určenej na fajčenie, balenej po 150 gramov, čo celkovo predstavovalo 32,4 kg tabaku. Únik na spotrebnej dani predstavoval 2 304 eur.

V prípade ak podnikateľ nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, colný úrad za takýto správny delikt uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistených tabakových výrobkov, najmenej však 331,93 eur a takéto tabakové výrobky zabezpečí, doplnila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article