Senický Kunov majú napustiť už v Novembri.

Na jeseň roku 2015 pristúpilo mesto Senica k vpusteniu Kunovskej priehrady z dôvodu jej vyčistenia. Celkový rozpočet na tieto práce bol vo výške 800 tisíc eur. Slovenský vodohospodársky podnik odštartoval práce oproti plánu neskôr zhruba o dva mesiace. Dôvodom bolo, ako uvádza mesto Senica na svojom webe, nepriaznivé počasie a nevyhovujúce podmienky, ktoré spôsobila vysoká spodná a povrchová voda v hornej a spodnej nádrži. Podzemná voda robí ťažkosti a zatápa dno nádrže aj v súčasnosti. Na vyriešenie tohto problému bol vykopaný odvodňovací rigol, ktorý zachytáva vodu z priečnych rebier.

„Pevne verím, že sa začne napúšťanie priehrady ešte do konca tohto roka ako je prísľub. Ak pôjde všetko podľa plánu, Seničania či ľudia zo širokého okolia sa môžu tešiť už budúci rok napr. na vynovenú piesočnú pláž a ďalšie atrakcie. Otvorenie sezóny v roku 2018 bude dobré určite aj pre prevádzkovateľov občerstvení, atrakcií či ubytovacích zariadení, keďže rozhodnutím o vypustení sa im de facto na dva roky skomplikovalo živobytie. V neposlednom rade je to samozrejme dobrá správe pre rybárov a tešia sa aj majitelia chatiek. S vodou je tam predsa len úplne iná atmosféra. Situáciu budem priebežne osobne sledovať“ hodnotí situáciu poslanec mesta Senica Filip Lackovič

kunov 2

Podľa posledných medzializovaných informácii by sa nádrž mala začať napúšťat koncom Novembra 2017. Aktuálne prebiehajú práce. Na priepuste je lešenie a na hrádzi sú označené betónaže ktoré budú opravovať. (všetky betónaže sú označené číslom a kde je pri čísle x to sa bude opravovať)

kunov 2

Ak sa teda podarí všetky tieto práce zrealizovať, koncom roka 2017 by sa mala priehrada začať napúšťať. Tento proces si však rovnako ako vypúšťanie vyžaduje dlhodobejší postup a naplnenie bude závisieť od prítoku vody. Plnenie musí byť pozvoľné a plynulé, hladina v nádrži nesmie stúpať rýchlejšie ako 20 cm za deň. Aj v tomto momente bude dôležité počasie, pričom v tomto období by vodohospodári uvítali väčšie množstvo zrážok, aby bol dobrý prítok vody a v roku 2018 si už mohli Seničania letnú sezónu na Kunovskej priehrade užívať v plnom prúde.

Share This Article