SEVŠ v Skalici chce štatút Univerzita

Dnes 24.9. sa konalo slávnostné zahájenie akademického roka 2012/2013 na SEVŠ v Skalici.  Po usadení honorabilis, spectabilis a hostí,  vo svojom príhovore zakladateľka a riaditeľka školy Ing. Heidy Schwarczová, PhD. informovala o otvorení nového pracoviska – novej pobočky SEVŠ v Košiciach. Nový akademický rok sa má podľa všetkého niesť v duchu  plnohodnotného vedeckého výskumu nielen zo strany pedagógov, ale aj študentov.  Publikačnej činnosti  pedagógov v medzinárodných periodikách a získavania ďalšej potrebnej akreditácie. To všetko  má naplniť cieľ, ktorý si SEVŠ v Skalici vytýčila a to získať štatút univerzita.

 

Share This Article