SiEko – Deti idú príkladom dospelákom!

V piatok 27. septembra sa veľa žiakov a študentov stalo “SiEko”.  Podarilo sa im vytriediť a vyzbierať množstvo odpadu, ktoré sa nachádzalo v uliciach v trávnikoch, kríkoch a v uliciach mesta Skalica. Zapojili sa takmer všetky školy  ZŠ Vajanského, ZŠ Mallého, ZŠ Strážnická, Via Humana, Gymnázium a SOŠ Strojnícka.  Vyčistili  centrum, autobusovú stanicu, tržnicu a priľahlé ulice okolia škôl.  Z množstva vyzbieraného odpadu, ako napríkad plastové flaše, obaly od jedla a podobne sa študenti a žiaci zhodli, že najproblematickejší sú fajčiari. Obrovské množstvo špakov na verejných priestranstvách, pri lavičkách, na parkoviskách, na chodníkoch.
IMG_0651
 
Projekt SiEko vznikol za účlelom zlepšenia čistoty, ekológie a správnej separácie v meste. Záleží nám na našej planéte. Ako povedal pán Kubu: “Prostredie vychováva”, a to je obrovská pravda! Ak budeme žiť v čistom meste .. príde nám samozrejmosťou, že mesto by malo byť čisté. Ak sa sami zapojíme do toho, aby sme si zo Skalice urobili čisté mesto .. budeme si to o to viac vážiť. Ak postúpime na vyšší level a zvykneme si správne separovať a ak si vstúpime do svedomia a začneme produkovať menšie množstvo odpadu, bude to ideálny stav v meste. Preto sme začali pracovať so školami, pretože už od útleho veku treba deti viesť. Taktiež „školy“ produkujú veľké množstvo odpadu, preto je dôležité aby sa na školách separovalo. Separovanie na školách je úloha pre všetkých učiteľov, žiakov, študentov, pani upratovačky .. do procesu musia byť zapojení všetci aby to bolo efektívne. (Soňa Postová – organizátor SiEko)
 
Počas upratovacej akcie sme navštívili školy, aby sme sa pozreli ako riešia odpad. Niektoré školy majú separáciu odpadu nastavenú perfektne, niektoré sú na dobrej ceste, no niektoré túto problematiku neriešili vôbec. Našou snahou je na školách podporiť separovanie a preto chceme školám pomôcť s nakupom košov na separovanie a vytvoriť informačno-motivačné tabule o separovaní. (Tomáš Hluch – organizátor SiEko)
IMG_0655
ODKAZ 
Prosíme fajčiarov, aby neznečisťovali mesto Skalica svojou bezohľadnosťou a pohodlnosťou. Prosíme ľudí, ktorí sa nevedia trafiť do koša, aby to nabudúce vyskúšali ešte raz alebo toľkokrát, aby ste sa trafili. Keď niekoho uvidíte, že hádže odpad na zem, upozornite ho.. nech si je vedomý, že toto si v našom meste neprajeme. Tím SiEKO 
 
Ďakujeme 
Share This Article