Silvestrovský turnaj o pohár starostu obce Kopčany

Na sklonku roka 2012, presne 29.12.2012 sa v telocvični ZŠ Kopčany uskutočnil  Silvestrovský turnaj o pohár starostu obce  Kopčany. Turnaja sa zúčastnilo celkom  32 dospelých  a 11 detí.  Po hodinách tvrdého súperenia bolo  poradie na prvých štyroch miestach v kategórii dospelých nasledovné  – 1.miesto Šimon Kováč, 2.miesto Peter Kotvan, 3.miesto Juraj Antálek, 4. miesto Marek Veselý.  Víťaz si spolu s diplomom odniesol  hlavnú výhru – Putovný pohár starostu.  Kategória detí bola rozdelená na chlapcov a dievčatá. Medzi chlapcami sa najviac darilo Petrovi Damborskému, ktorý obsadil prvé miesto. Druhý bol Ondrej Zabadal  a tretie miesto obsadil Tomáš Zabadal. Z dievčat najväčšie majstrovstvo predviedla Kristína Vlková a obsadila prvé miesto. Druhá bola Sabina Hlaváčová a tretie miesto obsadila Lara Bihary.  Všetky deti boli odmenené za účasť sladkosťami a víťazi si odniesli vecné ceny.

Vysoká účasť súťažiacich a divákov  nasvedčuje tomu, že Silvestrovský turnaj sa bude tešiť obľube aj v ďalších rokoch.

Share This Article