Skalica má novú monografiu


Dňa 11. decembra 2014 bola na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici slávnostne uvedená do života nová Monografia mesta Skalica.


Príprava začala v roku 2008 a jej vydanie odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. Posledná monografia bola vydaná pred 46 rokmi, v roku 1968, vo vydavateľstve Obzor v Bratislave so skrátenou reedíciou v roku 1992.


Koncepciu novej monografie, realizačný a redakčný tím navrhol zostavovateľ monografie Záhorské múzeum v Skalici, ktoré spracovávalo údaje do roku 2012.
Nová rozsiahla monografia má 1230 strán, rozdelených do 10 kapitol (príroda, história, vývoj sídla a pamiatky, hospodárske dejiny, duchovný život, školstvo, šport, obyvateľstvo, osobnosti, tradície a kultúra). Čitateľom sa predkladá množstvo nových, doposiaľ nepublikovaných, rozširujúcich poznatkov a materiálov o meste, pričom veľká pozornosť bola pri tvorbe venovaná i fotografiám.


Doplňujúca rozsiahla obrazová dokumentácia s vysokou grafickou úrovňou bezpochýb obohacuje túto publikáciu. Príprave textov sa venovalo 59 autorov,  grafickú úpravu knihy a fotografií spracoval Eduard Timko, Ateliér Edo s.r.o. Skalica. Tlač zabezpečila spoločnosť Polygraf print spol. s r. o.

Mesto Skalica v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici vydalo Monografiu v edícii 1000 ks.
Koordináciu administrácie za MsÚ vykonávalo Oddelenie strategického rozvoja a marketingu Mesta Skalica.

Monografia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.   

Kniha vyšla vďaka podpore zo strany vedenia mesta a mestského zastupiteľstva, obzvlášť dnes už bývalého primátora Ing. Stanislava Chovanca, bez ktorého prispenia by nebolo možné vydať knihu v rozsahu a podobe, akú si bohatá história a význam mesta iste zaslúži.  


Novú monografiu si budete môcť zakúpiť v TIK Skalica.

Napísal: Mesto Skalica, Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Share This Article