Skalica sa v rebríčku transparentnosti zhoršila o 28 miest, je 87 zo 100

Podľa hodnotenia Transparency International Otvorená samospráva 2016, ktorá zostavila rebríček 100 najväčších samospráv na Slovensku, sú z nášho regiónu na tom najlepšie Malacky, najhoršia je Skalica.

Malacky obsadili 12. priečku, Senica si polepšila o 19 miest na 61. priečku, Holíč si polepšil o 7 miest na 70. priečku? Myjava si pohoršila o 24 miest a je na 73.priečke a najhoršia je Skalica, ktorá po zhoršení o 28 miest obsadila 87. priečku zo 100 porovnávaných najväčších samospráv Slovenska. Pre úplnosť dodajme, že Gbely a Šaštín v rebríčku vzhľadom na svoju veľkosť chýbajú.

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2016, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

  • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 70,6 %)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 10,7 %)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 16,5 %)
  • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 2 %)
  • Informácie z Obchodného registra Slovenskej republiky (váha 0,3 %)

Rebríček Otvorená samospráva 2016 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť.

Rebríček sa robí každé dva roky, je preto porovnaním z rokom 2014.

Celý rebríček nájdete na http://samosprava.transparency.sk/about/mesta.

Share This Article