Skalica schválila rozpočet na rok 2018

Rozpočet Skalice prinesie v roku 2018 investície do škôl, ciest a komunikácii.

Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Skalica schválili rozpočet na rok 2018 s prebytkom. Náročné rokovanie napokon viedlo k zhode na rámcovom materiáli na rok 2018 a mesto nebude vstupovať do nového roka v provizóriu. Rozpočet počíta aj s investíciami do materských a základných škôl, do opravy ciest a chodníkov, či s výstavbou 33 nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu zamestnanosti v regióne.

Rok 2018 bude pokračovať v nastavenom pláne investícií a zabezpečovania bežného chodu mesta. Mesto bude hospodáriť s malým prebytkom pri 18 miliónovom rozpočte. „V budúcom roku plánujeme niekoľko významnejších opráv ciest a chodníkov,“ hovorí viceprimátor Skalice Milan Roman. Mesto sa tiež pustí do výstavby 33 nájomných bytov. „Našim zámerom bolo takouto formou podporiť zamestnanosť v regióne, keďže dlhodobejšie evidujeme spolu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v našom meste, nedostatok pracovnej sily. Táto investícia sa bude realizovať s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania,“ vysvetľuje Roman.

Na nový plot a chodníky sa môžu tešiť žiaci a rodičia z okolia Základnej školy Strážnická. „Chceme sa tiež zapojiť do súťaže o detské ihrisko prostredníctvom projektu Žihadielko na Ulici Mallého, ktoré bude slúžiť zároveň deťom z priľahlej materskej škôlky,“ hovorí Milan Roman. Rekonštrukciou tiež prejde MŠ Pod kalváriou, kde dôjde k zatepleniu objektu materskej školy a prestavby hospodárskeho pavilónu na učebňu. Na podporu práce s mládežou a športovú činnosť mesto tiež vyčlenilo z Neinvestičného fondu mesta Skalica takmer 50 tisíc eur.

Dobrá správa sa týka aj vývozu triedeného odpadu. Obyvatelia požadovali od mesta a firmy Vepos viac vriec na odpad. Na návrh Milana Romana tak v budúcom roku dostanú Skaličania namiesto 24 až 40 vriec zadarmo. „Veríme, že sa týmto spôsobom zvýši miera triedenia odpadu a zníži počet nelegálnych skládok,“ uzatvára Milan Roman.

Share This Article