Skalica splní posledné želanie Antona Srholca

Dnes, 20.1.2015, vyhovel primátor mesta Skalica návrhu poslancov mestského zastupiteľstva Milana Romana a Lukáša Tisoňa, Petra Bartoša, Daniela Vidoviča, Anna Ozábalovej a Františeka Štefaneca ktorí 13.1.2015 predložili mestu návrh na zriadenie pamätníka obetiam komunistického režimu na Záhorí. Poslanci svojím návrhom tlmočili žiadosť Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorej bol Anton Srholec predsedom.

ilustračné foto

„Zriadenie pamätníka obetiam komunistického režimu v Skalici bolo posledným želaním významnej osobnosti Slovenska, čestného občana mesta Skalica, kňaza, rehoľníka a obete komunistického režimu, Antona Srholca, ktorý sa v Skalici narodil a Skalicu si vybral aj ako miesto svojho posledného odpočinku. Záväzkom zriadiť takýto pamätník sa zastupiteľstvo mesta Skalica hlási k odkazu Antona Srholca, k jeho boju sa pravdu a jej poznanie.“ uviedol Lukáš Tisoň.

„Zriadenie pamätníka bude dôstojným vyjadrením úcty a vďaky všetkým tým, ktorí obetovali svoju osobnú slobodu v prospech slobody národa, ktorú vďaka nim dnes môžeme užívať.“ doplnil Milan Roman.

Share This Article