Skaličanka zaradená k významným osobnostiam Schwechatu

Rakúske mesto Schwechat v stredu 15.6.2016 na slávnostnom predávaní ocenení významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu mesta Schwechat ocenilo obyvateľku mesta Skalice Mgr. Oľgu Luptákovú čestným vyznamenaním – bronzovou medailou za rozvoj družobných aktivít a dlhoročnú spoluprácu pri budovaní medzinárodných vzťahov.

IMG_3976

Ocenenie prevzala Mgr. Oľga Luptáková z rúk primátorky mesta Schwechat Karin Baier. Mgr. Oľga Luptáková sa podielala 24 rokov na aktívnom rozvíjaní družobných aktivít a budovaní medzinárodných vzťahov s rakúskym mesto Schwechat a s nemeckými mesta Freyburg a Gladbeck. Mesto Gladbeck udelilo skalickej obyvateľke vyznamenie – zlatú plaketu za rozvoj medzinárodných vzťahov a rozvoj školstva a športu v roku 2015. Mesta Skalica Mgr. Oľge Luptákovej, riaditeľke Materskej školy Skalica udelilo Cenu
Mesta Skalica za zásluhy na rozvoji, zveľaďovaní, šírení dobrého mena mesta Skalica doma i vo svete v oblasti kultúry, vzdelávania a tradícii spoločenského a duchovného života.

Share This Article