Skaličanky na pochode proti rakovine v Bratislave!

Už druhým rokom podporila časť žien zo Skalice projekt  Avon Pochod proti rakovine prsníka konajúci sa v Bratislave.

avon

Všetci, ktorí sa pochodu zúčastnili, prejavili porozumenie, pomoc a podporu, či už finančnú tak najmä emotívne vyjadrenie aktu spolupatričnosti s tými, ktorým táto choroba akokoľvek poznačila život…ružové balóniky leteli v sobotu popoludní z bratislavského hradu tam, kde ich už každoročne čakajú tí, ktorí už tu s mami nie sú a na ktorých s láskou spomíname.

Share This Article