Skaličanom pribudol ďalší stacionár

Denný stacionár Mikádo pre občanov so zdravotným postihnutím začal oficiálne fungovať už 1. januára tohto roku, ale slávnostne bol otvorený 9. marca. Bolo to za účasti primátora Skalice Ľudovíta Baráta, zástupcov sociálnych zariadení v meste, cirkvi, podnikateľov a priaznivcov občianskeho združenia.

stacionar

Symbolickú pásku zariadenia prestrihli riaditeľka a zakladateľka občianskeho združenia Mikádo i denného stacionára Mária Kubová a primátor Ľudovít Barát.

Share This Article