Skládku odpadu v obci Mokrý Háj plánujú rozšíriť!

Mesto Skalica chce aktuálnu situáciu kapacity skládky v Mokrom Háji riešiť jej rozšírením formou dobudovania pôvodnej tretej časti skládky.  Aktuálna kapacita skládky v Mokrom Háji postačí približne ešte 3-4 roky. Aktuálne mesto Skalica okrem skládky odpadu v Mokorm Háji využíva aj skládku v Zohore alebo Pezinku, kde vozí nebezpečný odpad.

Aktuálny návrh riešenia situácie je začiatok zavážania všetkých troch častí pôvodnej 3. kazety. Informoval o tom aj referent pre vzťahy s verejnosťou mesta Skalica – Miroslav Minďáš. Mesto Skalica aktívne odstanuje nelegálne skládky. V  roku 2017 na to minulo 2300 eur, najviac z okresných miest Záhoria.

Rozširovanie skládky bude potrebovať projektovú dokumentáciu z ktorej bude známa suma, ktorú mesto Skalica musí vynaložiť na rozšírenie.

Share This Article