Škola hrou alebo DNI OTVORENÝCH DVERÍ na VIA HUMANA Skalica

Už Jan Amos Komenský pomenoval interaktívnu praktickú formu učenia „škola hrou“. Tak môžeme nazvať aj SSOŠ VIA HUMANA Skalica a jej Dni otvorených dverí, ktoré sú vždy udalosťou. Udalosťou pre verejnosť, udalosťou pre celý kolektív učiteľov i študentov.

02 marketing

Tímová práca a zároveň praktické učenie odborov medzinárodné obchodné vzťahy, marketing, služby v cestovnom ruchu, informatika a informačné systémy, výživa a šport, hotelierstvo sa opäť oplatila. Svojou zábavnosťou, koncepčnosťou, scenárom i spontánnosťou zaujali nielen nás, ale dúfame, že aj vás, ktorí ste nás navštívili. A vy, ktorí nie – naše dvere sú vám otvorené naďalej! Pozdravujú vás študenti i kolegovia VIA HUMANA Skalica a všetkým prajeme krásne prežité Vianoce a úspešný rok 2016!

Share This Article