Škola hrou alebo DNI OTVORENÝCH DVERÍ na VIA HUMANA Skalica

23. decembra 2015

Už Jan Amos Komenský pomenoval interaktívnu praktickú formu učenia „škola hrou“. Tak môžeme nazvať aj SSOŠ VIA HUMANA Skalica a jej Dni otvorených dverí, ktoré sú vždy udalosťou. Udalosťou pre verejnosť, udalosťou pre celý kolektív učiteľov i študentov.

02 marketing

Tímová práca a zároveň praktické učenie odborov medzinárodné obchodné vzťahy, marketing, služby v cestovnom ruchu, informatika a informačné systémy, výživa a šport, hotelierstvo sa opäť oplatila. Svojou zábavnosťou, koncepčnosťou, scenárom i spontánnosťou zaujali nielen nás, ale dúfame, že aj vás, ktorí ste nás navštívili. A vy, ktorí nie – naše dvere sú vám otvorené naďalej! Pozdravujú vás študenti i kolegovia VIA HUMANA Skalica a všetkým prajeme krásne prežité Vianoce a úspešný rok 2016!

Zdieľať tento článok