Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

V piatok, 7. 11. 2014, sa konal ďalší ročník Školských majstrovstiev okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v priestoroch Hotela sv. Ludmila v Skalici.  Vyhlasovateľom týchto majstrovstiev bol Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR, usporiadateľom  bolo Centrum voľného času v Skalici.
Partnerom podujatia bolo OZ ProZáhorí.sk  a Hotel sv. Ludmila, ktorý ako partner poskytol vhodné priestory pre celý priebeh podujatia  a podporu súťažiacim.
Majstrovstvá sa hrali Švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2×15 minút na partiu, bez zapisovania ťahov.
Účastníkmi boli žiaci škôl: Vajanského, Strážnická, Súkromná ZŠ na Gorkého a obe školy z Holiča. Súboje medzi sebou rozohralo 20 chlapcov a 7 dievčat.
Na Školské majstrovstvá Trnavského kraja postupujú prví traja z každej kategórie – (3 chlapci a 3 dievčatá).
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711178995636108.1073741902.377603235660354&type=3
Share This Article