Skvelá spolupráca rodiny a školy v ZŠ Vajanského v Skalici

V piatok, 1. 6. na MDD, žiaci, učitelia a všetci prítomní zažili skvelé dopoludnie . Oslava bola dvojnásobná. Nielen MDD ale spolupráca s rodičmi, starými rodičmi, priateľmi našej školy i bývalými žiakmi bola jubilejná.
5. ročník podujatia RODIČIA DEŤOM sa v nádhernom slnečnom počasí uskutočnil vo všetkých triedach, kde boli tvorivé dielničky i v celom areáli školy. ( 52 aktivít a 102 ochotných dospelých ! )

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Teší nás, že sa naše rady rozšírili. Prišli noví ľudia, manželské páry i rodinní príslušníci. Viac aktivít nám umožňuje vytvárať menšie skupinky detí. Nová bola mechanika, miešané nápoje, FIT jóga, zdravý životný štýl, výroba mydielok, marionety, lego programovanie, hráme sa na archeológa, nepriateľ alkohol, servítková technika, nech potrava ti je liekom. Hostia boli skvelí, vyskúšali si učiteľskú profesiu v praxi. My sme vykonávali dozor nad deťmi. Mnohí prišli k záveru, že naše povolanie je náročné a zodpovedné.

Hlavná myšlienka podujatia je ukázať deťom ako využívať voľný čas bez PC alebo tabletu. Žiaci vyšších ročníkov sa inšpirovali pre voľbu svojho budúceho povolania.
Vedenie školy úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave a realizácií oslavy pre deti našej školy podieľali. Nie je nič krajšie ako rozžiarené očká mladších žiakov, slová uznania starších žiakov a dobrý pocit učiteľov, vychovávateliek ŠKD i našich hostí.
VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ 1. 6. PRISPELI K NEVŠEDNEJ TVORIVEJ A PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE V ZŠ VAJANSKÉHO!!!

Share This Article