Slávnosť v Kopčanoch k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu

  

5. 7. 2012 sa začal slávnostnou svätou omšou v Nitre Rok sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý vyvrcholí 15. septembra 2013 v Šaštíne. Slovenskí veriaci si uctili týchto našich svätcov a ich 1150. výročie príchodu na Veľkú Moravu rôznymi duchovnými, spoločenskými, kultúrnymi, aktivitami: slávnostnými svätými omšami, duchovnými obnovami, konferenciami, katechézami, prednáškami, koncertmi, misiami o ich živote a diele, rekolekciami, odhalením sôch, pamätných tabúl, prezentáciami kníh s tematikou o sv. Cyrilovi a Metodovi, púťami v rámci Slovenska, ale i po ich stopách v zahraničí, k hrobu sv. Cyrila v Ríme atď. Po farnostiach Slovenska putovali a ešte putujú relikvie sv. Konštantína-Cyrila. Podobné aktivity sa konajú i v susednej Českej republike. Na Slovensku sú konkrétne lokality, ktoré sú bytostne späté s misiou svätých bratov. Okrem Nitry a Devína je to kopčiansko – mikulčický areál,  centrum Veľkomoravskej ríše. V kopčianskom chotári stojí mimoriadne vzácna pamiatka Kostol sv. Margity Antiochijskej, ktorá je jediná dodnes známa zachovaná architektonická pamiatka pochádzajúca z čias Veľkej Moravy. Považuje sa za najstarší kostol na území Slovenska, ktorý už stál v polovici 9. storočia a kedy bol postavený je predmetom ďalších výskumov. Predrománsky Kostol sv. Margity Antiochijskej sa dokonca považuje za najstaršiu stojacu cirkevnú stavbu v strednej Európe. Bol súčasťou veľkomoravského hradiska Valy, ktoré sa nachádza 1,5 km od Kostola v súčasnosti na moravskej strane. Pôvodne sa predpokladalo, že ide o Kostol z 13. storočia. Zásadný obrat pri datovaní Kostola nastal v roku 2004. Nálezom troch veľkomoravských hrobov sa datovanie Kostola posunulo do veľkomoravského obdobia. Z hľadiska historického kontextu ho možno označiť za XIII. kostol Mikulčicko-Kopčianskej sídliskovej aglomerácie. V roku 1995 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. A 12. 7. 2009 bola na Kostole slávnostne odhalená pamätná tabuľa „Európske dedičstvo“ pri príležitosti zapísania Kostola do Zoznamu európskeho kultúrneho dedičstva. Úcta a tradícia „kopčaňákov“ a veriacich zo širokého okolia ku Kostolu, k jeho patrónke a zároveň ku svätým bratom sa vinie stáročiami. Starostlivosť generácií veriacich o Kostol nám dokumentuje jeho dnešnú existenciu. Po skončení výskumných prác a obnovy bude najvzácnejším objektom pripravovaného cezhraničného archeologického parku Mikulčice-Kopčany.

Kopčiansky kostolík si pamätá misijný čas sv. Cyrila a sv. Metoda. A práve 1150. výročie

príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu je vhodnou ba priam žiaducou príležitosťou na oslavy aj v Kopčanoch pri Kostole sv. Margity Antiochijskej. Tejto úlohy sa chopila rímsko-katolícka farnosť Kopčany, s ktorou aktívne spolupracuje Obecný úrad Kopčany a Mestský úrad Holíč a pripravuje pri Kostole sv. Margity Antiochijskej 30. júna 2013 slávnostnú svätú omšu za účasti najvyšších cirkevných, politických, kultúrnych predstaviteľov Slovenska. Tejto myšlienke napomohlo aj občianske združenie Hrúdy z Kopčian.

Pozývame všetkých ľudí, ktorí si ctia tradíciu, históriu a kultúru našich predkov a odkaz svätého Cyrila a svätého Metoda na slávnosť do Kopčian.

 

 

PhDr. Vladimír Grigar

TAGGED: ,
Share This Article