Slávnostná inagurácia nových členov Teach for Slovakia

Významným dňom pre našu Základnú školu Záhorácka v Malackách bol pre nás utorok 28. jún 2016. Ako jej riaditeľka a jedna z riaditeľov zúčastnených v projekte Teach for Slovakia (TFS) som sa spolu s Dušanou Bieleszovou  s odborníčkou v oblasti školskej a rovesníckej mediácie a Júliou Jánošíkovou, pani učiteľkou , lektorkou firmy Microsoft,  zúčastnila na slávnostnej inagurácii nových členov TFS a promócii prvých absolventov TFS v Moyzesovej sieni UK v Bratislave. Slávnostná inagurácia a promócie členov TFS sa uskutočnili za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku, ministra školstva  Petra  Plavčana, poslancov NR SR, členov správnej rady Teach for Slovakia, riaditeľa a zakladateľa TFS Stanislava Boledoviča  a ďalších významných hostí a odborníkov z oblasti školstva.

Teach for Slovakia 2016

Slávnostné otvorenie 3.ročníka Teach for Slovakia sprevádzala veľmi príjemná atmosféra, bohatý kultúrny program a množstvo príénosných neformálnych rozhovorov s významnými osobnosťami.

Teach for Slovakia je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for all, ktorý funguje takmer v 40 krajinách sveta. Jeho dlhodobým cieľom je zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávacieho systému a znížiť nerovnosť vzdelávania v našej spoločnosti.

Medzi absolventami programu bol slávnostne promovaný aj Mgr. Michal Božík, ktorý pôsobil v ZŠ Záhorácka v Malackách v školskom roku 2015/2016 ako učiteľ anglického jazyka a informatiky.

Veľmi inšpirujúce a zaujímavé boli výstupy z praxe týchto učiteľov, ich názory a skúsenosti zo škôl, ktoré sú zapojené do programu TFS.

Veľmi pozitívne je, že štyri z týchto promovaných absolventov programu TFS budú zamestnaní na ministerstve školstva a môžu sa tak pozitívne a na základe vlastných skúseností pričiniť o napredovaniu a skvalitneniu vzdelávacieho systému v našej krajine.

Share This Article