Slávnostné mestské zastupiteľstvo v Skalici

Priestory  jezuitského kostola 21.septrembra boli dôstojnou kulisou zasadnutiu slávnostného mestského zastupiteľstva. Po jeho otvorení k honosnej atmosfére prispeli aj členovia komorného súboru mesta Skalice Moyzesovo kvarteto. Gro programu tvorilo udeľovanie ocenení.

Ceny mesta Skalica boli odovzdané  Jolane Strakovej, riaditeľke Zariadenia pre seniorov Skalica pri príležitosti 25. výročia vzniku a Božene Stúpalovej, riaditeľke Gymnázia F.V.Sasinka pri príležitosti 350. výročia založenia.

Ocenená riaditeľka Gymnázia F.V. Sasinka Božena Stúpanová - zľava

Čestné občianstvo bolo tento rok udelené Hanesovi Fazekasovi, primátorovi družobného mesta Schwechat, pri príležitosti 20. výročia trvania družobných vzťahov medzi mestami Schwechat a Skalica. Ceny primátora si prebrali Udo Mänicke, primátor družobného mesta Freyburg pri príležitosti 15. výročia trvania družobných vzťahov medzi mestami Freyburg a Skalica, František Tomík, pedagóg a fotograf.

Ján Patka, zakladajúci a stále aktívny člen Klubu výtvarníkov v Skalici a Ivan Horák, dlhoročný pedagóg, poslanec mz Skalica, zástupca primátora a člen komisie mz.

Share This Article