Slávnostné vyraďovanie na Via Humana

Dňa 4. júna, v zrekonštruovanom Jezuitskom kostole v Skalici, čakal plný kostol rodičov, profesorského zboru, vedenia školy a priateľov, kým sa začne slávnostné vyraďovanie úspešných absolventov Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana. Za znenia slávnostnej hudby si triedni profesori doviedli svojich študentov oblečených v modrých habitoch. Po príhovore riaditeľky školy si študenti z rúk svojich triednych prevzali maturitné vysvedčenia. Riaditeľka školy Mgr. Danaimage Dorothea Mikulová každý rok vyhlási úspešných absolventov a pochváli najaktívnejších študentov z maturitného ročníka.

Share This Article