Slávnostný benefičný koncert

Bratislavská arcidiecéza a Maltézsky Rád pripravili  v nedeľu 15. júna 2014 Slávnostný benefičný koncert pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie. Koncert sa uskutočnil v  Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a v priamom prenose ho vysielala aj TV LUX.

Hlavnými  témami koncertu boli  oslava Roka Sedembolestnej, upriamenie pozornosti na RODINU a spomienka na najvzácnejšieho pútnika v šaštínskej bazilike, sv. Jána Pavla II. Počiatky mariánskej úcty siahajú hlboko do kresťanského staroveku. Svätý Otec Pavol VI. V „Cultus marialis“ zdôraznil jasne dôležitosť tejto úcty, keď povedal: „Úcta Cirkvi k blahoslavenej Panne Márii patrí do samej podstaty kresťanského kultu.“ Už v živote prvotnej cirkvi badať, že hlavnými piliermi náboženského života bola viera v Ježiša Krista a úcta k Matke Božej.

V bohatom programe koncertu dostali príležitosť vystúpiť mnohí umelci a súbory:  Anna Servická, Jozef Kundlák, Erika Tégen  Čambálová, Lucia Duchoňová, spevácky zbor detí – Holúbky z Kríža, či Folklórny súbor Kolovrátok z Drahoviec pri Piešťanoch. Priestor dostal aj domáci Chrámový spevácky zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie a Detský spevácky súbor Adrianka zo Špeciálnej ZŠ  v Šaštíne-Strážach. Počas svojej štvorročnej existencie majú za sebou množstvo vystúpení, no v Bazilike zažili premiéru. Síce dostali priestor len na jednu pieseň, no i tak zanechali hlboký dojem asi v každom divákovi. Naopak, ich samých  potešili  všetky úprimné slová uznania i chvály po vystúpení. Takéto deti to obzvlášť potrebujú, pretože uznania od verejnosti sa im nedostáva každý deň.  Rómske deti sa vyznali z lásky k Ježišovi a Panne Márii svojim vlastným hudobným prejavom. Ich piesne sú určené všetkým, ktorí počúvajú srdcom a netrpia predsudkami.

Okrem spevu zazneli i svedectvá o sile modlitby i nesení kríža v ťažkých životných situáciách. O svoje osobné svedectvo na tému S láskou niesť svoj každodenný kríž  sa s divákmi podelila rodina Valáškovcov zo Žiliny (známa z tohtoročnej  Púte zaľúbených)a mladučká slečna Ivona Klimentová zo Senice, ktorá rozprávala o sile modlitby pri prekonávaní zákernej choroby.

Záver koncertu patril všetkým účinkujúcim, ktorí sa pridali k domácemu Chrámovému speváckemu zboru a spoločne odspievali pieseň Tebe Matka od Dušana Billa, za čo zožali od publika vrúcny potlesk.

Veľká vďaka za tento nezabudnuteľný zážitok patrí aj moderátorke a duši celého koncertu, pani Anne Božkovej – moderátorke Rádia Lumen.

Dobrovoľný príspevok z koncertu bude venovaný na dostavbu bezbariérového prístupu do pútnického areálu a Baziliky. Správca Baziliky Sedembolestnej poslal všetkým organizátorom koncertu tieto slová: „Chcel by som sa aj touto cestou poďakovať za veľmi pekný benefičný koncert, ktorý sa vďaka všetkým vám uskutočnil  v  Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V mene Národnej Svätyne (farnosti Šaštín-Stráže, zverenej Saleziánom dona Bosca – Slovenskej provincii, komunite Šaštín), sa chcem srdečne poďakovať za 950,75 €, ktoré mi po koncerte osobne odovzdal pán Šafárik, určených na potreby dostavby bezbariérového prístupu do pútnického areálu a Baziliky. S úctou don Ján Čverčko SDB.“

Ľudmila Machová

Foto:  Martin Ližičiar

 

Share This Article