Slovo dalo slovo…

Potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje, je jedným z najdôležitejších predpokladov jeho existencie. Komunikácia nie je čosi samozrejmé a náhodné. V minulosti trvalo niekoľko tisíc rokov, kým boli ľudia schopní odovzdávať si informácie navzájom pomocou jazyka. Dnes jestvuje vo svete množstvo jazykov, ktorými ľudia hovoria.

K rozvoju kompetencií v oblasti komunikácie – základnej interakcie medzi ľuďmi pristupujeme aj v stredných zdravotníckych školách (SZŠ), aby raz ich absolventi vedeli túto adekvátne využiť vo svojej praxi nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku.

Nadväzovať kontakty s ľuďmi a pritom rozvíjať jazykové spôsobilosti bol jeden z cieľov Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, v rámci ktorého vycestovala v čase 11.5.-24.5.2014 posledná skupina žiakov SZŠ Skalica spolu so sprievodnou osobou (pedagógom školy) na dvojtýždňovú stáž do rakúskeho Gänserndorfu. Práve tam popri konverzácii spojenej s ošetrovateľskou starostlivosťou u jedného z klientov zariadenia slovo dalo slovo, ako sa u nás na Záhorí hovorí a žiačky našej školy zistili, kto je pán, o ktorého sa práve ony starajú. Do kontaktu prišli so svetoznámou osobnosťou Lotharom Steupom. Dnes už osemdesiattriročný klavirista, komponista a producent, stále však veľmi vitálny pán žije v Barbaraheime, kde svojím príjemným vystupovaním a pekným slovom obohacuje spoluobyvateľov a ostatných pracovníkov. Lotschi, ako ho kamaráti volali, študoval klavír a bicie. Hudbe sa venoval od svojich trinástich rokov a precestoval celý svet. „Niet krajiny, v ktorej som nebol…“ vyjadril sa pri dialógu s nami. Skomponoval viac ako 3000 piesní, nahral 400 gramofónových platní, 50 LP platní, kazety a CD.

Milý pán Steup, napriek tomu, že ste hrdý Viedenčan a sám hlavné mesto voláte „zlatá Viedeň,“ prajeme Vám spolu so stážistkami veľa zdravia a pokojne prežitých dní v meste Gänserndorf.

Mgr. Zuzana Macková

Share This Article