Sme svoji

 

Na podporu zmysluplného trávenia voľného času detí a žiakov našej školy vo Vrádišti počas prestávok a pobytu vonku sme vypracovali projekt pod názvom: „SME SVOJI.“

„Tento projekt je  podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z projektu Komunity priateľské deťom, ktorý organizuje Nadácia pre deti Slovenska”

Pre deti sme zakúpili tri záhradné lavičky, boxovacie vrece a boxovacie rukavice, futbalovú loptu a dve badmintonové súpravy.

Počas prestávok tak môžu športovou aktivitou odstrániť stres a uvoľniť napätie z vyučovania.

 

Mária Karasová

 

Share This Article