Soľná jaskyňa v Gbeloch – zdravie pre deti v materskej škole

Dňa 21.12.2015 sa vďaka vedeniu Mesta Gbely, spoločnosti Nafta a.s. a Nadácii SPP slávnostne otvorla v areáli školského dvora Materskej školy na ulici Záhumenice soľná jaskyňa pre deti  materskej školy. Je to miestnosť so špeciálnou mikroklímou a veľkým obsahom himalájskej soli. Mikroklíma jaskyne bude blahodarne pôsobiť na detský organizmus, podobne aako more.

Jej pozitívny účinok sa dosiahne spojením psychorelaxácie s haloterapiou. To znamená, že deti v kľudnom  prostredí budú využívať liečivé účinky vdychovania aerosolových mikročastíc prírodnej minerálnej himalájskej soli.

Soľ v tejto forme blahodarne pôsobí na ľudský organizmus a má antibakteriálne účinky. Táto metóda pomáha ako podporná forma pri liečbe detí so  sťaženým dýchaním a zhoršením kvality pokožky. To znamená, že pobyt v soľnej jaskyni uľahčí prekonávať nepríjemné prejavy alergických ochorení, ktorými v dnešnej dobe trpí veľmi veľa detí.

d530c31fd9b98b9618dcdce43b516ab7_gbely2-863-430-c

Liečebnú atmosféru pohody, oddychu a relaxácie bude deťom dotvárať príjemné osvetlenie a pokojná relaxačná hudba. Ideálna teplota (21°C) sa bude udržiavať v zimnom období vďaka vybudovanému podlahovému kúreniu a v lete klimatizáciou.

Sterilné prostredie sa dosiahne ožarovaním jaskyne germicídnou lampou medzi jednotlivými procedúrami detí. Pomocou nej sa v jaskyni zlikvidujú baktérie a vírusy, čím sa zabezpečí ochrana zdravia všetkých detí, ktoré navštívia priestory jaskyne.

Správna vlhkosť prostredia a čistota vzduchu bude zabezpečená vďaka pravidelnému vetraniu vzduchotechnikou a cirkuláciou vody vo fontánke.

I keď soľné jaskyne podľa štúdií nevykazujú žiadne nežiaduce účinky, predsa len sa neodporúča pobyt v nej deťom ani dospelým s akútnymi ochoreniami a teplotou, s infekčnými ochoreniami,  s ochoreniami obličiek, s tuberkulózou, nízkym tlakom, ochoreniami štítnej žľazy a onkologickými ochoreniami.

Kapacita vybudovanej jaskyne je 10 detí a 2 dospelé osoby.

Ozdravné procedúry budú deti absolvovať ako súčasť  doobedňajšieho  alebo poobedňajšieho pobytu v materskej škole, čím by sme chceli predchádzať a obmedzovať choroby dýchacích ciest, ktorými trpia deti predškolského veku.

Touto cestou by som sa chcela veľmi poďakovať vedeniu Mesta Gbely, poslancom mestského zastupiteľstva, spoločnosti Nafta a.s. a Nadácii SPP za uskutočnenie takého úžasného projektu v materskej škole. Zatiaľ sme jediná materská škola na Slovensku so soľnou jaskyňou.

zdroj: Gbely.sk

Share This Article