SSOŠ Via Humana opäť ožila cudzími jazykmi

Koniec septembra venovaný oslave európskych jazykov na SSOŠ Via Humana v Skalici       pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa stal už tradíciou. 

edj-3

Európa sa môže pochváliť nesmiernym bohatstvom jazykov a je dôležité, aby sme si tento cenný zdroj uvedomili, používali ho a ďalej pestovali. V dobe, kedy sa angličtina stala dorozumievacím jazykom číslo jeden, akosi zabúdame na krásu ostatných európskych jazykov. A to bol dôvod, prečo sme pre študentov našej školy pripravili šesť interaktívnych prezentácií venovaných najčastejším európskym jazykom. Tematicky boli zamerané na národné kuchyne a boli sprevádzané zábavnými súťažami. 

Sme veľmi radi, že pozvanie na prezentácie prijala aj II. Základná škola so športovým zameraním Skalica a ich žiaci mohli zažiť perfektnú atmosféru. Pôvodným zámerom iniciátorov Európskeho dňa jazykov bolo zapojiť čo najviac mládeže do tohto projektu      Via Humana zámer splnila.

Share This Article