Staň sa sprievodcom mesta Skalica!

Čaká na Vás zaujímavá práca, počas ktorej získate zaujímavé skúsenosti do života. Počas seminára nadobudnete teoretické a praktické poznatky o pamiatkach mesta Skalica. Po jeho absolvovaní a zvládnutí záverečných skúšok sa stávate sprievodcom mesta Skalica pre letnú turistickú sezónu 2016.

Prihlášky treba doručiť do 23. 10. 2015 do Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica. Práca je vhodná pre študentov stredných a vysokých škôl.

IMG_8025

Prihlášku si môžete stiahnuť, vytlačiť a vyplnenú priniest do TIK Skalica – pdfPRIHLÁŠKA

TIK Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

+421 34 664 53 41, +421 915 723 216

tik@mesto.skalica, www.skalica.sk

Tešíme sa na Vás kolektív TIK.

Share This Article