Stanovisko vedenia mesta k zásahu Národnej kriminálnej agentúry Slovenska.

Odmietame skreslené a zavádzajúce informácie, ktoré zverejnil denník Plus jeden deň dňa 12. 05. 2015 ohľadom zásahu Národnej kriminálnej agentúry Slovenska.

Vedenie mesta dňa 09. 04. 2015 odovzdalo na prokuratúru písomné doklady, ktoré boli poštou doručené dňa 08. 04. 2015 mestu Skalica, z ktorých bolo možné vyvodzovať podozrenie z porušenia pravidiel verejného obstarávania vedúceho strategického oddelenia mestského úradu Skalica, ktorý bol zaistený ešte dňa 02. 04. 2015.

Na základe tohto podnetu pracovníci Národnej kriminálnej agentúry vykonali dokazovanie a vypočutie svedkov. Boli vypočutí svedkovia – primátor mesta a traja pracovníci strategického oddelenia. Vypočúvanie sa uskutočnilo v priestoroch Okresného oddelenia policajného zboru v Skalici. Ďalšie písomné podklady boli protokolárne prevzaté Národnou kriminálnou agentúrou vo veci stíhania už dnes bývalého zamestnanca.

Mesto Skalica so zaisteným pracovníkom rozviazalo na základe jeho žiadosti k 15. 04. 2015 pracovný pomer.

Znovu sa dôrazne ohradzujeme voči skreslenej medializácii o zásahu „kukláčov“ (vyšetrovanie uskutočňovali policajti v civile), žiadny zo zamestnancov, vrátane primátora mesta, nebol zadržaný a predvedený mimo mesta Skalica, naopak vyvinuli maximálnu súčinnosť pri svedeckej výpovedi a objasňovaní prípadu.

Mesto Skalica zdôrazňuje, že pracovníci mesta si vykonávajú svoju prácu bez obmedzenia a vybavovanie klientov pokračuje v normálnom režime.

Share This Article