Stáž v Hospici na Svatém Kopečku pri Olomouci

Od 12.10. do 25.10.2014 vďaka programu Erasmus + sme absolvovali odbornú stáž so 4 vybranými žiakmi Strednej zdravotníckej školy zo Skalice v Hospici na Svatém Kopečku pri Olomouci v Českej republike. Cieľom projektu bolo pre žiakov nadobudnutie nových praktických zručností pri poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti terminálne chorým, práve v zariadení nato prislúchajúcom. V hospici praxovali štyria naši žiaci zo IV.A triedy, odbor zdravotnícky asistent: Jarmila Horváthová, Katarína Sukupová, Karolína Mikušová, Matej Lašák.
Dostali sme jedinečnú príležitosť poznať a môcť zrovnávať aj iný systém ošetrovateľskej starostlivosti než je ten náš, šancu naučiť sa niečo nového a pokúsiť sa uplatniť a aplikovať nové informácie na „domácej pôde“.
Podľa prideleného rozpisu služieb boli žiaci rozdelení na tri poschodia. Maturanti mali možnosť pracovať individuálne s vynikajúcim profesionálnym tímom. Žiaci sa viackrát počas stáže zapojili ako dobrovoľníci a podporili svojimi aktivitami hospic, spievali, hrali a maľovali pre hospic. Počuť boli piesne niekoľkých žánrov, svoje dojatie prejavili nielen klienti, ale aj personál.
Veľmi rýchlo sa zžili s pracoviskom. Práca bola náročná nielen fyzicky, ale aj psychicky. Čo nás zaujalo bol kľud, ticho, zachovaná dôstojnosť človeka a hlavne umožnenie návštev príbuzných v ktorúkoľvek dennú, či nočnú hodinu. Nie je výnimkou, že rodinný príslušník prespí priamo na izbe chorého.
Po praxi sme sa vybrali za históriou do mesta Olomouc. Navštívili sme historické centrum mesta Olomouc, najvýznamnejšie pamiatky olomouckého Horního námestia, Arcidiecézne múzeum, študijné oddelenie Univerzity Palackého. Jeden deň sme prežili v kúpeľnom mestečku Slatinice, kde sme po kúpeľnej prechádzke navštívili múzeum veteránov. Absolvovali sme odbornú exkurziu vo fakultnej nemocnici Olomouc na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny, Patologickom oddelení. Zaujala nás ďalšia exkurzia, ktorú sme zorganizovali vo Vojenskej nemocnici na Klášterním Hradisku Olomouc, ktorá je najstaršou vojenskou nemocnicou na území Československa a bola založená v roku 1748 a v roku 1995 vláda Českej republiky vyhlásila Klášterní Hradisko Národnou kultúrnou pamiatkou. Tuná sme navštívili Kožné a ORL oddelenie. Po absolvovaní odbornej prednášky sme so sprievodcom postupne prechádzali areál vojenskej nemocnice cez zhruba hektárovú záhradu, ktorú zdobí fontána, ocitli sme sa v bývalej márnici, v ktorej nemocnica zriadila múzeum zdravotníckych pomôcok a nakoniec sme sa presunuli do krásnej barokovej knižnice nemocnice. Víkend sme príjemne strávili v meste Kroměříž, inšpirovali sme sa a navštívili sme Arcibiskupský zámok, Květnú a Podzámeckú záhradu, historické centrum, návštevu mesta sme ukončili v zrkadlovom bludisku. Ďalším víkendovým zážitkom bola najvýznamnejšia dominanta Svatého Kopečku a to barokový chrám Navštívení Panny Marie, odtiaľ sme sa presunuli do pavilónov ZOO.
Posledný deň pred odchodom sme zavŕšili spomienkou spojenou na zomrelých v Hospici na Svatém Kopečku, kde boli pozvaní všetci účastníci stáže. Tu po svätej omše bola vhodná príležitosť sa rozlúčiť so všetkými zamestnancami spomínaného zariadenia.
Žiaci vykonali prácu s nasadením a láskou v prospech tých, čo sú na ňu odkázaní, teda nevyliečiteľne chorých klientov a to po telesnej i duchovnej stránke. Mali možnosť spoznať filozofiu hospicovej starostlivosti a jej nesmierny význam pre klientov aj ich príbuzných. Podľa vyjadrení samotných stážistov ich tieto dva týždne obohatili, či už po odbornej, ale aj po ľudskej stránke, ktorú môžu využiť v ďalšom štúdiu po maturite a tiež v osobnom živote. Bola veľkým prínosom nielen pre samotných účastníkov stáže, ale bola to obrovská skúsenosť aj pre mňa ako sprievodnú osobu.
Práca s umierajúcimi a ich pozostalými bola, je a aj bude vždy náročná. Ak však pracujete v príjemnom prostredí, ktoré je na túto starostlivosť vybavené materiálne aj personálne, stáva sa práca o niečo ľahšou.
Sme radi, že sme mohli absolvovať túto stáž v Hospici na Svatém Kopečku a zoznámiť sa s týmto zariadením. Poďakovanie patrí celému personálu v hospici, vedeniu našej školy a samozrejme našim dievčatám a jednému chlapcovi, ktorí pracovali v plnom nasadení a reprezentovali našu školu na veľmi dobrej úrovni.
Verím, že aj pre žiakov bude táto skúsenosť užitočnou a aspektom na to, kto vlastne sme, čo konáme a kam v živote smerujeme.

 

 

 

PhDr. Lenka Beňová
učiteľka odborných predmetov
SZŠ Skalica

Share This Article