Stredná zdravotnícka škola Skalica zorganizovala „Čistý deň XI“

gymnazistiRealizácia preventívneho programu „Čistý deň XI“ sa v tomto školskom roku uskutočnila dňa 26.6. 2018 už tradične v katastri mesta Skalica, v priestoroch kúpaliska v Zlatníckej doline.
Jedenásty ročník programu bol ďalším pokračovaním z predchádzajúcich ročníkov a mal charakter intenzívneho, celodenného výjazdového stretnutia. Zároveň bol ukončením činností preventívnych aktivít drogových závislostí a sociálno-patologických javov na Strednej zdravotníckej škole. Ako každý rok sme „Čistý deň XI, uskutočnili pri príležitosti  Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorý OSN vyhlásila na 26.júna.

Cieľom denného programu bolo prezentovanie zdravého životného štýlu a výchova k zdravému životnému štýlu, rozvoj morálky a charakteru žiakov. Žiaci a pedagógovia počas celého dňa absolvovali aktivity, ktoré boli pripravené vo vode a na pevnine. Všetky aktivity boli prispôsobené veku účastníkov. Pripravené aktivity boli pre žiakov zaujímavé, netradičné, rozvíjali ich samostatnosť, zodpovednosť, aktívnosť, fyzickú zdatnosť, psychickú odolnosť, posilňujú sociálnu a emocionálnu inteligenciu. V tomto školskom roku sa okrem našich žiakov zapojili i žiaci týchto škôl: Stredná škola Priemyslová, Hotelová a Zdravotná Uherské Hradište, Stredná Zdravotnícka škola Trnava, Stredná odborná škola Senica, Gymnázium F.V. Sasinka Skalica. Preventívneho programu sa z roka na rok zúčastňuje viac účastníkov. I keď sa program uskutočňuje na veľkej ploche kúpaliska, mrzí nás, že počet účastníkov bohužiaľ musí byť obmedzený kvôli finančným nákladom, ktoré sa stále zvyšujú.
Pozitívne ohlasy všetkých účastníkov tohto dňa nám dávajú oprávnenie a zároveň nás motivujú  pokračovať v ďalšom ročníku, no všetko závisí od finančných príspevkov a sponzorov.
XI. ročník projektu finančne podporili: TTSK Trnava, OZ ZDRAVOTNÍK pri SZŠ Skalica, NEINVESTIČNÝ FOND mesta Skalica, spoločnosť APROXIMA Skalica, ROJA GROUP Petrova Ves.
Vecné odmeny a upomienkové predmety na dnešný deň venovali: MABONEX Piešťany, COOP JEDNOTA Senica, Tesco Skalica, Baltip Skalica.
Opätovne si vážime ochotu a ústretovosť členov Mestského hasičského zboru pod velením p. Dermíška, ktorý nám každoročne zabezpečujú požiarnu hliadku a veľkú pomoc pri organizovaní. V neposlednom rade tiež aktívnu a ochotnú spoluprácu pracovníkov kúpaliska p. Zelenku a  plavčíkov.
O perfektnú náladu a hudbu sa postarali Erik Formánek a Milan Zuzaniak, ktorí žiakom spríjemňovali voľný čas sprievodnými aktivitami.
Všetkým Vám patrí srdečná vďaka.
Vyhodnotenie družstiev:
1. Gymnázium F.V. Sasineka Skalica 820 bodov
2. SŠ PHZ Uherské Hradište 750,5
3. SZŠ Trnava 671,5
4. II.A SZŠ Skalica 627
5. III.A + I.A SZŠ Skalica 604
6. III.B SZŠ Skalica 600
7. I.B SZŠ Skalica 580,5
8. SOŠ Senica 495

Share This Article