Stretnutie pod Budkovinou

 

Záver školského roka v každej materskej škole predstavuje množstvo podujatí či už kultúrnych alebo športových.

Inak nie je ani v MŠ Lopašov, kde sa každoročne organizuje v spolupráci s OcÚ v Lopašove akcia pod názvom : „Stretnutie pod  Budkovinou“

Táto je určená  deťom okolitých heterogénnych MŠ a deťom 1.ročníka ZŠ  z Radošoviec.

V tomto roku pán starosta pozval k nám pracovníkov a dobrovoľníkov CO zo Skalica a Senice.

Deti sa dozvedeli  na  stanovištiach veľa nových vecí, vyskúšali  si masky, hasenie ohňa ( Plechovíc ).

Mali možnosť vidieť ako sa poskytuje  prvá pomoc zraneným, či  ukážku výcviku psov. V cieli mali pripravený  nafukovací  hrad, ktorý nám  poskytlo SDKÚ Skalica.

Kultúrnym spestrením pre deti bolo divadelné predstavenie Mravčekovia bračekovia, ktoré nám, pod Bukovinou prišli zahrať študenti a profesori zo strednej školy J.Čebelku. Vzácnymi hosťami na podujatí  bola poslankyňa  NR p. Kučerová, prednosta  Okresného úradu Skalica pán Honza.

 

 

Riaditeľka MŠ Lopašov

 

 

Share This Article