Strhnutá strecha po víchrici v Senici je už hotová!

Strecha, ktorú 10. februára strhla víchrica z bytového domu na Ulici sv. Cyrila a Metoda v Senici je už hotová. Na jej opravu povolal Mestský podnik služieb odborníkov z firmy Kvaššay, v ktorej sa pokrývačskému remeslu venuje už päť generácii.

Mesto Senica ihneď po páde strechy oslovilo túto  firmu na opravu havarijného stavu. Táto  v priebehu 2-3 dní urobila provizórne zastrešenie, aby neprišlo k zatečeniu objektu. Koncom februára (25. 2.) bola podpísaná zmluva o dielo na opravu strechy s firmou Jaroslav Kvaššay s. r. o. z Malaciek, ktorá následne  začala strechu opravovať do finálnej podoby. Pôvodne mala oprava trvať 8 týždňov, nakoniec sa ju podarilo zrealizovať v polovičnom čase a tento týždeň Mestský podnik služieb hotovú stavbu prevzal.

strecha

Ide o rovnakú firmu, ktorá bola súčinná pri podobnej situácii v roku 2017. Poškodená časť  strechy toho istého bytového domu  bola preto  opravená podľa postupov uplatnených pred dvomi rokmi. Keďže rovnaký typ plechovej strechy ako odniesla víchrica je aj na ďalších dvoch nájomných bytových domoch v Sotine, v súčasnosti sa pracuje na komplexnom posúdení  technického stavu striech ostatných bytových domov v správe MsPS.

Share This Article