Študenti Via Humana majstri Slovenska

Dňa 13. mája 2016 sa malá divadelná skupinka študentov SSOŠ Via Humana so sídlom v Skalici (Kamil Ondráš, Michaela Vépyová, Jaroslav Beneš, Lukáš Nemečkay, Veronika Krištínová, Karin Krajsová a Jakub Pail) zúčastnili celoslovenského finálového kola jazykovej súťaže Jazykový kvet 2016, do ktorej postúpili po dvoch prvých miestach v krajskom kole – semifinále (1. 3. 2016) a finále (8. 4. 2016) v Trnave.

jazykový kvet 2016 finále SR článok

Celoslovenské finále 6. ročníka sa na rozdiel od iných ročníkov nekonalo v Nitre, ale v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v sále „Kino Oko“. Študenti reprezentovali svoju školu a taktiež slobodné kráľovské mesto Skalica vo svojej vekovej kategórii – dráma – vlastná tvorba určenej pre stredné školy a gymnáziá. Pod vedením Mgr. Jany Obuchovej, ktorá bola súčasne autorkou aj režisérkou divadelnej scénky „Pygmalion – not another G.B. story“ (Pygmalion – nie ďalší príbeh od G.B.ho), prezentovali študenti humorný príbeh Freddyho Hilla, ktorý sa stavil so svojimi kamarátmi, že z obyčajnej kvetinárky Lizy Doolittle urobí kráľovnú krásy. Úžasné herecké výkony študentov a bezchybná angličtina porotu zaujali natoľko, že sa naši študenti stali v celoslovenskom kole suverénnymi víťazmi vo svojej kategórii. Kolektívu študentov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch súťaže.

Share This Article