Študenti VIA HUMANA SKALICA obsluhovali v Mirbachovom paláci

Študenti odboru Hotelierstvo a Služby v cestovnom ruchu SSOŠ VIA HUMANA Skalica zabezpečovali dňa 18. februára 2016 v nádherných priestoroch Mirbachovho paláca v Bratislave catering medzinárodne významného podujatia – uvedenie zborníka „Dva osudy z brehov Moravy“ do čitateľského života v rámci cezhraničnej spolupráce dvoch obcí. Slovenskú obec Dubovce a českú obec Starovičky spojila téma mučeníctva, čestnosti, zásadovosti, zachovania ľudskosti a hlbokej viery ich rodákov Janka Havlíka a Václava Drbolu. Akciu zorganizovala starostka obce Dubovce Mgr. Dana Dorothea Mikulová a vicestarostka obce Ing. Katarína Ondrušová, ktoré študentom Via Humana zverili celú organizáciu cateringu – prípravu občerstvenia, prípravu slávnostnej tabule a nastierania, obsluhu, nanosenie a spratanie inventáru. Študenti svojim vystupovaním, odbornými zručnosťami na úrovni reprezentovali služby spojené s gastronómiou a cestovným ruchom. Na akcii boli prítomní významní hostia na čele s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským za slovenskú stranu, generálnym vikárom Mons. Jiřím Mikuláškom za českú stranu. Študenti sa nezľakli ani ďalších významných hostí cirkevného a spoločenského života, zástupcov Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry SR, médií a podobne a správali sa ako profesionáli. Kto? Erika Balážová, Kristína Bendová, Dominika Danková, Dominik Hýroš, Jana Kadlečíková, Eva Kodajová, Romana Pakanová, Karolína Rybecká, Nikola Studená, Sabína Zlatohlávková. Určite na tom má zásluhu garantka odboru hotelierstva a uznávaná odborníčka Mgr. Lucia Vávrová. O tom, že na Via Humana študujú aj skutočne nadaní mladí ľudia svedčí aj fakt, že počas tohto podujatia svoje umenie v speve ukázala Kamila Kozinová. Piesne v jej podaní – jedna v slovenčine, druhá v angličtine – sa stretli s veľkým uznaním prítomných hostí. Celým podujatím hovoreným slovom sprevádzala pedagogička Mgr. Alena Bartalová a ďalší kolegovia Mgr. Izabela Mikulová, Mgr. Lenka Mikulová, Mgr. Pavol Tokoš tvorili organizačný štáb.

1

Vždy, keď sa stretne odbornosť, ochota, priateľstvo, dobrá nálada, tak sa dielo podarí. A toto všetko bolo prítomným učiteľom i študentom vlastné. Je super patriť ku kolektívu Via Humana. 🙂

Share This Article