Štvrtáci VIA HUMANA môžu študovať za hranicami Slovenska

 

Štvrtáci sa rozhodujú, čo ďalej po strednej škole. Na výber majú dve možnosti – zamestnať sa alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Aby sme im uľahčili rozhodovanie a študenti dostali možnosť poinformovať sa o možnostiach ďalšieho štúdia, pozvali sme do školy Ing. Martina Hromadu, Ph.D. z „Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)“, ktorý im ochotným a zábavným spôsobom predstavil odbory, základné informácie a podmienky štúdia na univerzite.

Vo svojej prezentácii sa zameral najmä na „Ústav bezpečnostného inženýrství“ na „Fakulte aplikované informatiky“, kde pracuje.

Hlavnými oblasťami vedeckej a výskumnej činnosti ústavu sú najmä:

– ochrana majetku a osôb,

– technické prostriedky bezpečnostného priemyslu,

– technológie komerčnej bezpečnosti,

– informačný a krízový management,

– bezpečnostný management,

– modelovanie krízových situácií,

– ochrana obyvateľstva,

– ochrana kritickej infraštruktúry,

– odolnosť kritickej infraštruktúry,

– analýza funkčnosti a penetračné testy systémov technickej ochrany,

– projektovanie systémov technickej ochrany,

– analýza rizík.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
je dynamicky sa rozvíjajúcou školou, ktorá poskytuje širokú ponuku štúdia humanitných, prírodovedných, technických i umeleckých odborov na šiestich fakultách. Je centrom špičkovej vedy a výskumu. S ohľadom na doterajšie dobré ohlasy našich absolventov na túto univerzitu im ju odporúčame. Rozhodnutie je na nich, my im môžeme len držať palce, aby boli v budúcnosti s výberom spokojní.

 

 

Kolektív Via Humana

 

 

Share This Article