Súkromná základná škola Skalica žije šachom!

Niet takej školy vo svete, kde také niečo nájdete… a možno by sa našla, ale asi nie v našom okolí. Ak to tak nie je, opravte ma, ja o takej neviem.

Keď som prišla do našej školy, vedela som o nej, že je tu rozšírené vyučovanie angličtiny, že sa tu hrá šach, že má výborné výsledky v  rôznych olympiádach, že… bolo toho viac, ale ten šach, ten ma naozaj zaujal.

Pátrajúc na internete našom vševedúcom som sa dozvedela, že šach je šport. Športom ho uznal Medzinárodný olympijský výbor  20. júla  1924 počas OH v Paríži a v tomto roku sa konala aj 1. neoficiálna šachová olympiáda. Pri hľadaní informácií som neodolala citátu z internetu – krásne slová a vystihnutie šachu ako športu:

„Šach je športom vtedy, keď človek hrá sústredene niekoľko hodín, vydá zo seba maximum, obetuje množstvo energie na koncentráciu, súper ho už možno pritlačil k stene, ale on sa nevzdáva. Čaká na správny moment, aby mohol zasadiť protiúder, zvrátiť priebeh partie a možno aj celého zápasu.“  

šach-GPX

Takže tak. Vráťme sa však do našej školy. Šach u nás má pod palcom pani učiteľka Mgr. Vierka Haraštová. Šach hrá, šach učí, šach je jej život. Aj keď nemusí, aj tak ho učí… hravým spôsobom, presne podľa myšlienky J. A. Komenského J. Veď pozrite, boli jarné prázdniny a čo myslíte, kde by ste našli pani učiteľku Vierku? No v škole pri šachovnici a okolo nej kŕdeľ šachuchtivých detí. Aj tak sa učí, aj tak sa rozdáva radosť…

Okrem takých skvelých akcií ako bola prázdninová Šachová školička sa naši malí a mladí šachisti zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých dosahujú dobré, často  až veľmi dobré výsledky. V uplynulom období to bol vo februári Valentínsky šachový turnaj v Malackách, zaradený do GPX turnajov – náborových šachových turnajov. Spomedzi veľkého počtu súťažiacich získal náš žiak Janko Špaček 15. miesto, keď nedosiahol v poslednom kole víťazstvo, čo ho stálo zosun z 5. priečky. Nuž, aj taký je šport.

Jeden z týchto veľkých GPX turnajov sa konal 12.3. 2016 aj v našej škole. Zúčastnilo sa ho 55 hráčov, čo bol dosť veľký nápor pre naše malé priestory, ale zvládlo sa to. Hralo sa v novej budove a bolo to super. Malí hráči so zaujatím odohrávali postupne svoje veľké zápasy a v prestávkach relaxovali v herni. Z našich, „domácich“, hráčov sa turnaja zúčastnilo 16 dievčat a chlapcov. Ele Romanovej výsledok v turnaji priniesol v predbežnom poradí v kategórii dievča do 11 rokov v skupine Západ 10. miesto, čím sa zvýšila jej šanca prebojovať sa do semifinále v tejto skupine malých šachistiek.

Spolu s malými si odohrali turnaj i veľkí šachisti. Bol to tzv. turnaj B. Hráčov bolo osemnásť a neváhali sem prísť i hráči zďaleka – z Rimavskej Soboty a zo Zvolena. V tomto turnaji nám urobil veľkú radosť náš bývalý žiak Rudko Antálek, ktorý túto kategóriu suverénne vyhral.

Zaujalo vás to? Baví vás už šach? Mňa to stále zaujíma a až si nájde pani učiteľka na mňa čas, teším sa, že ma zasvätí do tajov tejto kráľovskej hry.

Ďakujem jej za cenné informácie a prajem jej i jej šachistom v budúcnosti veľa úspechov

Share This Article