Svetluška môže stále žiariť….

16.mája navštívili páni Mgr. Milan Roman a Mgr. Jozef Fábik Denný stacionár Svetluška v Senici – mestskej časti Kunov, aby odovzdali do rúk jeho riaditeľky Mgr. Marty Štítnej finančný dar v hodnote 1500 €, ktoré získali ako výhru – 1. cenu – na 4. Záhoráckom republikovom bále. Tento ich čin nezostal bez povšimnutia, nakoľko obaja páni prišli finančný dar odovzdať do Senice osobne a to aj z toho dôvodu, aby sa stretli a porozprávali s klientami Svetlušky a zistili, ako žijú, aké majú potreby, záujmy, čo ich baví, či trápi…A stretnutie to bolo naozaj zaujímavé a dokonca veselé. Keď sa „darcovia“ opýtali na to, ako by klietni peniaze použili, dočkali sa naozaj kurióznych odpovedí. Niekto by si kúpil za to farbičky, iný zase „auto“, niektorí by ich dokonca darovali ďalej tým, ktorí to, podľa nich, tiež potrebujú. Nuž, čo dodať? Srdiečka majú tieto deti na správnom mieste. Ale treba vyzdvihnúť to, čo bolo podstatou tohto daru, a to, že finančná podpora Svetluške naozaj pomohla. A čo napokon za darované peniaze naozaj nakúpili, ako ich minuli? Zakúpili to, čo im chýba najviac a stále používajú – materiál do dielní, ako je hlina na keramiku, glazúry, farby na hlinu pedig na pletenie košíkov, či iných pekných výrobkov a rôzne ďalšie pomôcky, ktoré v dielňach takmer denne používajú. Keďže materiál v dielňach je spotrebná vec a klienti vyrábajú takmer denne, je nutné neustále niečo dokupovať, aby mali z čoho vyrábať, použité materiály, či pomôcky je potrebné vymieňať, či opravovať. A práve na to je treba mať finančné prostriedky, ktoré Svetluške chýbajú.

Práca v dielňach je pre klientov Svetlušky nie len relax, ale aj potreba. Pocit, že dokážu niečo pekné vyrobiť a darovať to, je pre nich nanahraditeľný. A ak sa im podarí dačo aj predať, tak sú naozaj šťastní, majú pocit „potrebnosti“ a osohu. Je to naplnenie ich túžob byť užitočným a plnohodnotným občanom. A práve tento pocit uspokojenia je vyvrcholením našej snahy o skvalitnenie života našich klientov, pretože práve tá je vyjadrením ich pocitu životného šťastia, je mierou ich sebarealizácie a duševnej harmónie.

Z uvedených dôvodov si dar pánov Mgr. Romana a Mgr. Fábika veľmi vážime a ešte raz im zaň veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Marta Štítna

Share This Article