Svetový deň vody pre deti v Malackách

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili zamestnanci Štátnej ochrany prírody Správa CHKO Záhorie pre žiakov II. stupňa cirkevnej školy zážitkové aktivity spojené s prednáškou o vode, vodných živočíchoch a rastlinách.  Namiesto tried sa žiaci učili v prírode.  

Čo je voda, prečo je dôležitá, ako funguje jej kolobeh v prírode? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostali žiaci odpoveď v lesoparku Šťuvík. „Niektoré rastliny a živočíchy potrebujú vody menej, iné viac, podľa nárokov na vodu sa menia aj jednotlivé typy biotopov,“ vysvetľoval zamestnanec CHKO Záhorie Martin Mráz a ako názorné ukážky využil borovicový a mäkký lužný les. Ako ďalšia učebná pomôcka poslúžila neďaleká mokraď, kde sa žiaci zahrali na prieskumníkov a hľadali vodné živočíchy, ktoré by si mohli obzrieť zblízka. Pomocou lúp a mikroskopov skúmali vodné pavúky, drobné živočíchy zo senných nálevov a kúsky rôznych rastlín. Spoznali život obojživelníkov a vďaka zamestnancom CHKO Záhorie mohli vidieť aj mloka bodkovaného. Zároveň spoločne spoznávali fyzikálne vlastnosti vody.

Úlohou Svetového dňa vody je pripomenúť dôležitosť vody pre zachovanie života, preto je informovanie verejnosti a detí prístupnou formou nevyhnutné.

Reklamnýbanner_EAS

Share This Article