Sviatok detských interpretov hudobného folklóru v Skalici

V prvý týždeň mesiaca máj je každoročne mesto Skalica s jeho historickým kultúrnym stánkom pripravené, už viac ako dvadsať rokov, privítať mladých folklóristov Trnavského kraja na súťažnej prehliadke. V roku nepárnom sa stretávajú detské folklórne súbory , aby so svojimi pásmami súťažili o postup na celoštátny Detský folklórny festival v Likavke a v roku párnom, detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a inštrumentalisti , víťazi regionálnych prehliadok , aby zabojovali o postup na celoštátny detský festival ľudovej hudby Vidiečanova Habovka. A nejde len o meranie si síl v súťaživej atmosfére. Malí tanečníci, speváci a hudobníci z rôznych končín Trnavského kraja prinášajú na javisko skalického reprezentatívneho historického Domu kultúry, starostlivo povyberané klenoty ľudového umenia, zo svojich obcí a miest, v pripravených zvykoch, piesňach,  tancoch, krojoch. Veď je sa čím pochváliť. V Trnavskom kraji máme bohatý zdroj ľudového umenia, najstarších folklórnych prejavov, spätých s rôznymi obradmi, hrami, pracovnými i slávnostnými príležitosťami a najmä vokálny prejav – spevy, očarili mnohých, pre ktorých sa stalo ľudové umenie vecou srdca.

ZOS-SENICA_DLH-SKALICA-2016_090-TRNKA

I tohto roku privítala 6. mája Skalica v priestoroch svojho kultúrneho stánku najlepších detských interpretov hudobného folklóru z okresov Trnavského kraja – víťazov regionálnych prehliadok na súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov Trnavského kraja – Ve Skalici na rínečku, kde sa bojovalo o postup na celoštátnu prehliadku.

Na podujatí, ktoré organizačne uskutočnili Záhorské osvetové stredisko v Senici a Oddelenie kultúry Mesta Skalica za finančnej podpory Fondu na podporu umenia a Mesta Skalica sa prezentovali detské ľudové hudby : Malí a Mladí huslisti z Červeníka, Brezinka z Bolerázu, spevácke skupiny: DFS II. Skaličánek zo Skalice, Trnka a Sláviček z Trnavy, Inovček z Hlohovca, DFS Važinka zo Šoporne, Pacsirta z Dolného Štálu, 10 sólistov spevákov a 3 inštrumentalisti.

Odborná porota, ktorej predsedal Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní, PhDr. Hana Kyseľová, muzikologička, speváčka, hlasová pedagogička a PaedDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička rozhodla, že na Celoštátny detský festival ľudovej hudby do Habovky 11. – 12. júna postúpia: detská spevácka skupina Trnka z Trnavy, spevácke duo Eliška Krchňáková a Kristína Krajčíková z Trnavy a inštrumentalista Zaránd Ágoston Varga z Dunajskej Stredy s hrou na pastierskej píšťale, ktorým udelila zlaté pásmo s postupom. Tiež porota udelila jedno zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž a to speváčke Petre Krajčovej z Dunajskej Stredy. Ďalšie zlaté pásmo získali spevácka skupina Sláviček a speváčky Natália Bolebruchová z Gbiel a Zsóka Haris z Veľkého Medera. V striebornom pásme sa umiestnili detské ľudové hudby Malí a Mladí huslisti i Brezinka, spevácke skupiny DFS II. Skaličánek , DFS Inovček , speváčky Lucia Steinerová z Holíča, Ester Danihelová zo Skalice, Nina Polačiková z Maduníc a z inštrumentalistov Pavol Bielik z Červeníka s hrou na ústnej harmonike a Daniel Snoha z Krakovian s hrou na akordeón. Bronzové pásmo obdržali spevácke skupiny DFS Važinka a Pacsirta i speváčky Adela Huláková a Ivana Brodanská zo Šoporne.

Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia interpretov súťažných vystúpení s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári.

Share This Article